NO.17 森林居

南庄 / 梢楠林 隱居3F / 2014

事業中咬牙追求逆轉的關鍵點

激情竭力過後

留下殘破身軀

意識到該對身體的呼喚有反應了

試著與森林一同呼吸

咀嚼野菜樸實的味道

精神帶領身軀獲得了滋養

NC3 NC1 NC4 NC9 NC5 NC2 NC15 NC12 NC14 NC11 NC6 NC16 NC8