NO.53 立東富園邸

台中清水 / 臨路及中庭型別墅 24戶 /2022

 

由地而生

搭配暖性調色 和諧共融田景

深色基座穩固這片土地

象徵新組家庭落葉歸根與繁延

白色律動的眶體

用不同的角度框住鄰邊節氣農景

引入四季轉換,共譜田緣序章

LD6-007 LD6-017 LD6-009 LD6-015 LD6-001 LD6-021 LD6B-08 LD6-004 LD6-008 LD6-005 LD6-014 LD6-019 LD6B-06 LD6B-07 LD6-002 LD6-010 LD6-003 LD6-013 LD6B-15 LD6-012 LD6-016 LD6-018 LD6-020 LD6-006