NO.32 悅居建設 馥域 .側成峰

南投 埔里 / 臨路型住宅 / 5戶 / 2016~2017

層層堆疊的斜牆及抬頭遠眺的大帽子
包覆著居住者的樸實的生活
一如環山圍繞的埔里小鎮
少了大都市的繁華亮麗
多了自成一格的慢步調及移居者的多元色彩

UG7-1 UG7-2 UG7-4 UG7-6A UG7-8 UG7-7 UG7-9 UG7-014 UG7-010 UG7-011 UG7-013